Wpizd 594

Twoja stara szuka wody na pustyni

Twoja stara szuka klamki do obrotowych drzwi

Twoja stara słucha Tokio Hotel

Twoja stara układała choreografię Borucowi

Twoja stara umawia się z Chuckiem

Twoja stara umieszcza ogłoszenia na Tablicy Mendelejewa

Twoja stara umrze kiedy skończy się Moda na sukces